Paris mashed up

Street art hero Banksy strikes again: he’s spread 500 mashed up copies of Paris Hilton’s new album through 48 record stores in the UK. This excel­lent video shows how he goes about Pho­to­shop­ping and past­ing up the book­let, insert­ing a new CD and sneak­ing it into an HMV shop. The music on the spoof album was cre­at­ed by hip-hop pro­duc­er Dan­ger Mouse.

Shot of mashed up Paris booklet

Guys like him make life in the 21st cen­tu­ry slight­ly more bear­able; Banksy proves ordi­nary cit­i­zens can pro­vide some coun­ter­weight to mass media with well-exe­cut­ed and high­ly tar­get­ed actions. HMV doesn’t agree: “It’s not the type of behav­iour you’d want to see hap­pen­ing very often”.

Thanks to Bart for the heads-up.

Remix en auteursrecht (open.info.nl)

Onlangs ver­scheen een aardig artikel in het Tijd­schrift voor Mar­ket­ing van de hand van Fer­ry den Dopper, waarin een aan­tal web 2.0 aspecten wor­den uit­gelegd aan mar­ke­teers. Eén van die aspecten is remix – het fenomeen waar­bij één of meerdere web­sites wor­den gebruikt als basis voor een nieuwe dienst. Den Dopper staat daar­bij heel kort stil bij de juridis­che impli­caties van deze waardeto­evoeg­ing door der­den. “Some rights reserved” schri­jft hij en citeert daar­bij het Cre­ative Commons-initiatief.”

Lees verder op open.info.nl »