Off to Indonesia

Well, tomor­row I’m off to Indone­sia. I’ll be there for four whole weeks! Hell yeah. :-D Our (me and my girlfriend’s) trav­el plans include Sin­ga­pore, Java, Bali, Lom­bok and Sulawe­si. Per­haps I’ll post some news here now and again when I’m check­ing my e‑mail in an inter­net shack. Or maybe I’ll upload some pho­tos to Flickr. We’ll see! I’ll leave you now with a pho­to from last year’s trip to the ‘gordel van smaragd’.

Tech­no­rati: , ,

Delicious Library

This post at Engad­get lead me to Deli­cious Library. A Mac app that lets you scan bar­codes on your books and games and such using a web­cam. It then cre­ates a cat­a­logue of all your stuff and does all kinds of cools stuff with it, such as give you rec­om­men­da­tions, and let you track which books you’ve loaned to your friends. There’s an inter­view with the mak­ers too, includ­ing a look at how the UI evolved, but it’s offline right now. Too bad…

Tech­no­rati: , , ,

Emerce redux

Com­men­taar van Emerce op mijn reac­tie:

Over de code onder de motorkap: daar weet ik per­soon­lijk niets van af. De site doet wat ie moet doen, en daar ben ik zeer tevre­den mee.” 
Wat moet de site dan doen? Blijk­baar dus niet: toekom­st­vast zijn, goed index­eren, goed werken onder ver­schil­lende browsers zon­der veel kun­st- en vlieg­w­erk, nie­mand buitensluiten, goed print­en, snel laden, etc…

Tech­no­rati: ,

De user experience van Bol.com

Ik schreef onlangs een licht gekscherend stuk over een dri­etal raar gefor­muleerde opties in een adres­for­muli­er van Bol.com. Van­daag, nog geen week nadat ik de klantenser­vice van Bol.com op het artikelt­je had gewezen, kri­jg ik een e‑mail terug. Bol.com belooft er mee aan de slag te gaan, ze bedanken me voor de oplet­tend­heid en bieden me cadeaubon van maar­lief­st 5 euro als beloning! Blijk­baar neemt Bol.com de gebruik­erser­var­ing van hun site serieus. Mijn complimenten!

Tech­no­rati: , ,