Remix en auteursrecht (open.info.nl)

Onlangs ver­scheen een aardig artikel in het Tijd­schrift voor Mar­ket­ing van de hand van Fer­ry den Dopper, waarin een aan­tal web 2.0 aspecten wor­den uit­gelegd aan mar­ke­teers. Eén van die aspecten is remix – het fenomeen waar­bij één of meerdere web­sites wor­den gebruikt als basis voor een nieuwe dienst. Den Dopper staat daar­bij heel kort stil bij de juridis­che impli­caties van deze waardeto­evoeg­ing door der­den. “Some rights reserved” schri­jft hij en citeert daar­bij het Cre­ative Commons-initiatief.”

Lees verder op open.info.nl »

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.