Ondergrond.org — HKU-studenten aan de folksonomy

Via com­men­taar op een recent artikel op open.info.nl kwam ik op de site Onder­grond – een folk­son­o­my voor / van street art. De site is een EMMA-afs­tudeer­pro­ject van een aan­tal HKU-stu­den­ten. De site daagt bezoek­ers met behulp van stellin­gen en vra­gen uit om bij foto’s van graf­fi­ti en stick­ers tags achter te lat­en. Een inter­es­sante manier om het dilem­ma “waarom zou een bezoek­er taggen” te tack­e­len – het principe doet me in die zin denken aan Hot or Not. Het plezi­er zit hem in foto na foto hersen­loos te voorzien van meta­da­ta. Het risi­co is natu­urlijk dat hier­mee het ontstaan van “metacrap” alleen maar in de hand wordt gew­erkt! Aan de andere kant zijn de vra­gen soms wel wat moeil­ijk, dan moet je goed nadenken, en is het effect van de laag­drem­pe­ligheid weg.

Ik weet niet of Maarten en Sjors Inter­ac­tion Design hebben ges­tudeerd, maar op dat vlak ver­di­ent de site wel nog wat aan­dacht. Het is flink zoeken geblazen in het onder­grondse, de nav­i­gatie is eigen­lijk bij­na niet aan­wezig. Miss­chien dat dit niet de focus heeft in hun project, maar het zou toch mooi zijn als het de tag­ger makke­lijk wordt gemaakt zijn weg te vin­den naar inter­es­sante content!