Restaurant usability

'U kunt hier ook zitten'

I ran into this curi­ous sign while out for lunch today. A small restau­rant spe­cial­is­ing in pie (vlaai) had these huge let­ters in the win­dow, say­ing: “you can sit here as well”. Obvi­ous­ly, if they made it obvi­ous to poten­tial clients that they had seat­ing, they wouldn’t need the sign – or is it a case of peo­ple not want­i­ng to sit down and have a piece of pie? 

To me, the sign was quite sim­i­lar to those texts in web pages read­ing “click here to …” – always a clear sign of bad usabil­i­ty. Per­haps the pie shop is in need of some user expe­ri­ence consulting?

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.

5 thoughts on “Restaurant usability”

  1. Niet met je eens, Kars. Bij de groot­ste vlaaien­keten van Ned­er­land, Mul­ti­vlaai, kun je niet zit­ten, dus deze uithangtekst anticipeert daar juist op!

  2. Hoewel je miss­chien gelijk hebt Tom, kun je in tegen­stelling tot wat jij zegt wel degelijk zit­ten bij de Mul­ti­vlaai op Utrecht Cen­traal Station!

  3. Hm, en waar is deze foto genomen? Den Bosch? Wellicht dat je dan niet kunt zit­ten in de Mul­ti­vlaais in ‘s‑Hertogenbosch en omgeving!

  4. Yep, Den Bosch! Het wordt alleen maar boeien­der, dit ver­haal. Ik ga de vol­gende keer dat ik in Den Bosch ben op onder­zoek uit. ;-)

  5. Ik denk dat je het beter kan vergelijken met de slo­gan van web­sites. “Over 10000 inter­est­ing arti­cles on pie!” :) 

    Even de mogelijkhe­den van de site eh restau­rant aan de bezoek­ers duidelijk maken…

Comments are closed.