Een internet der dingen (open.info.nl)

De web 2.0‑hype een beet­je beu? Moe van het bijhouden van alle start-ups die als pad­destoe­len uit de grond bli­jven schi­eten? Maak je borst maar nat, want er vol­gt spoedig (weer) iets nieuws. Niet web 3.0 (het web-OS), maar iets écht nieuws: het inter­net der dingen Par­al­lel aan al het social soft­ware-geweld en de seman­tis­che web-dis­cussies doen inter­ac­tieve media al enige tijd moedi­ge pogin­gen om de sprong van bits naar atom­en te mak­en. Dit veld wordt gedom­i­neerd door een wirwar aan ter­men, zoals: “tan­gi­ble com­put­ing” (pop­u­lair gemaakt door Nokia-researcher Chris Heath­cote), “ubiq­ui­tous com­put­ing” (vaak afgeko­rt tot het onooglijke “ubi­comp”), “every­ware” (een vrij nieuwe term) en last­pakken als “blog­jects” en “spimes” (bedankt Bruce Ster­ling). Mijn voorkeur gaat uit naar “inter­net of things”, getu­ige de titel van deze post.”

Lees verder op open.info.nl »

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.