Meer foto’s!

Kodok Orig­i­nal­ly uploaded by Kaeru.

Joepie! Heb weer een tien­tal foto’s op Flickr gezet, met onder andere deze hippe kikker.

De fam­i­lie van Lieke’s moed­er is uit Surabaya aangekomen. Het hotel is dus niet meer veilig. ;-) Vanavond vieren we hun 25 jarig huwelijk. Lieke is daarom koort­sachtig aan het schri­jven aan een lied dat ze samen met haar zus­je wil zingen. 

Ik ga de rest van de dag Fou­cault’s Pen­du­lum uitlezen ergens in de schadus van een palm­boom. Groeten!

Ziek enzo…

Ik zit in de wachtru­imte van een privé klin­iek in Den­pasar. Niet schrikken, met mij is alles goed. Met de vad­er van Lieke iets min­der. Diens arm is uit de kom. Hij belandde in een forse golf tij­dens het zwem­men in de zee. Over een half uur wordt de arm terug gezet. Of onder plaat­selijke ver­dov­ing, of onder algehele.

Ik zelf ben nog aan het bijkomen van een gemene griep die me maandag eind van de dag velde. Gis­teren de hele dag in bed gele­gen, spier­pi­jn, koorts, hoofd­pi­jn, dat soort din­gen. Van­daag weer op de been. Heb de hele dag een beet­je liggen zon­nen, gez­wom­men, mijn eetlust komt langza­am terug. Er zijn slechtere plekken om ziek te zijn.

Het zit in de lucht, want Cintha, het zus­je van Lieke had gis­teren last van een voed­selvergiftig­ing en Lieke’s oom Wim had van­daag het­zelfde. Gezel­lig, al met al.

Ondanks alles is het fijn om weer op Bali te zijn. Het bli­jft een prachtig eiland. Het strand, de zon, de mensen en het eten verzacht­en de pijn aanzienlijk.

Indo SIM

Overi­gens, ik heb hier een pre-payd abon­nement. Heb daar nog geen MMS op aan de praat. De instruc­ties in Bahasa waren iets teveel van het goede. Heb wel meestal die sim er in zit­ten. Het num­mer is +6281331871766.

Naar Bali

Alles gepakt. We stap­pen zo een taxi naar Juan­da, de luchthaven van Surabaya in. Daar nemen we een vlucht naar Bali, waar we een week zullen zijn. Zin in.

De bruiloft van Paco en Novi was erg mooi. Iedereen zag er geweldig uit. Lieke herk­ende ik na haar sessie van drie uur in een salon niet meer terug! De recep­tie was op een hele mooie plek, buiten rond het zwem­bad van een coun­try club-achtig com­plex. Het buf­fet was ook niet mis. Lekker.

Goed, op naar de vol­gende bestemming!

In de caldera

In de caldera Orig­i­nal­ly uploaded by Kaeru.

Een eerste zestal foto’s geu­pload naar Flickr, maar het duurt lang, lang, lang. Daarom lat­er meer.

Hier zie je onze jonge held in de caldera van een uit­ge­bluste vulka­an waarin Gunung Bro­mo ligt. Net een zon­sop­gang gezien, nu koud maar voldaan terug naar het hotel voor een ontbijt!

Bromo

Om half vier ‘s ocht­ends opstaan. In een mist­ige krater afdalen, 3 kilo­me­ter naar een vulka­an lopen door het mulle zand en dan een trap met 253 tre­den op klim­men. Je moet er wat voor over hebben, maar dan zie je ook een hele mooie zon­sop­gang. Ik heb het over­leefd dus, net als al die andere ontel­bare toeris­ten die me zijn voor gegaan. Het was tof. Nu de laat­ste voor­berei­din­gen tre­f­fen voor de bruiloft van zater­dag. Het nieuwe maat­pak is bin­nen, nu nog wat acces­soires. Mor­gen dus een dag­je mall. Er is daar een inter­net­café, dus wie weet dan meer…

Op weg naar Bromo

In de Kijang naar Gunung Bro­mo. Hebben net wat gegeten bij een wegrestau­rant en zijn nu toe aan de tweede helft van de rit. ‘Wij’ zijn Lieke, Kars, Mar­tin, Cintha en een naam­loze chauf­feur. We staan morgenocht­end voor dag en douw op om de vulka­an Bro­mo te bek­lim­men (er is een trap en Bro­mo is niet actief) en de zon­sop­gang te bek­ijken. Diezelfde dag dan weer terug. Ik ben benieuwd en heb er zin in.

Taxi test

Net geland in Surabaya. Nu op weg in een volle taxi naar het huis van tante Fem­my. Eén kof­fer op de achter­bank en net genoeg plek voor mij en Lieke. Ik blog dit via MMS. Ben benieuwd of het werkt!

Singapore

Ik sta op Chan­gi, het vliegveld van Sin­ga­pore even te inter­net­ten. Moet over een kwarti­er bij de gate zijn. De stad was super. Heer­lijk gegeten (vooral Lit­tle India), heftige mod­erne archi­tec­tu­ur en schoon, schoon, schoon. Nu door naar Jakar­ta, dan Surabaya. Ben ik de rest van de dag wel zoet mee. Lat­er meer!