Singapore

Ik sta op Chan­gi, het vliegveld van Sin­ga­pore even te inter­net­ten. Moet over een kwarti­er bij de gate zijn. De stad was super. Heer­lijk gegeten (vooral Lit­tle India), heftige mod­erne archi­tec­tu­ur en schoon, schoon, schoon. Nu door naar Jakar­ta, dan Surabaya. Ben ik de rest van de dag wel zoet mee. Lat­er meer!

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.

One thought on “Singapore”

Comments are closed.