Bromo

Om half vier ‘s ocht­ends opstaan. In een mist­ige krater afdalen, 3 kilo­me­ter naar een vulka­an lopen door het mulle zand en dan een trap met 253 tre­den op klim­men. Je moet er wat voor over hebben, maar dan zie je ook een hele mooie zon­sop­gang. Ik heb het over­leefd dus, net als al die andere ontel­bare toeris­ten die me zijn voor gegaan. Het was tof. Nu de laat­ste voor­berei­din­gen tre­f­fen voor de bruiloft van zater­dag. Het nieuwe maat­pak is bin­nen, nu nog wat acces­soires. Mor­gen dus een dag­je mall. Er is daar een inter­net­café, dus wie weet dan meer…

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.