Emerce redesign

Qi heeft de Emerce site gev­er­heront­wor­pen. Ziet er best gelikt uit, hoewel wat voor de hand liggend. Onder de motorkap is het alleen één grote bende. Tables galore. Geen gebruik van web­stan­daar­den of bewustz­i­jn van toe­ganke­lijkheid te beken­nen. Gemiste kans, Emerce! 

Screenshot van Emerce homepage

Tech­no­rati: , , , ,

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.