Delicious Library

This post at Engad­get lead me to Deli­cious Library. A Mac app that lets you scan bar­codes on your books and games and such using a web­cam. It then cre­ates a cat­a­logue of all your stuff and does all kinds of cools stuff with it, such as give you rec­om­men­da­tions, and let you track which books you’ve loaned to your friends. There’s an inter­view with the mak­ers too, includ­ing a look at how the UI evolved, but it’s offline right now. Too bad…

Tech­no­rati: , , ,

Emerce redux

Com­men­taar van Emerce op mijn reac­tie:

Over de code onder de motorkap: daar weet ik per­soon­lijk niets van af. De site doet wat ie moet doen, en daar ben ik zeer tevre­den mee.”
Wat moet de site dan doen? Blijk­baar dus niet: toekom­st­vast zijn, goed index­eren, goed werken onder ver­schil­lende browsers zon­der veel kun­st- en vlieg­w­erk, nie­mand buitensluiten, goed print­en, snel laden, etc…

Tech­no­rati: ,

De user experience van Bol.com

Ik schreef onlangs een licht gekscherend stuk over een dri­etal raar gefor­muleerde opties in een adres­for­muli­er van Bol.com. Van­daag, nog geen week nadat ik de klantenser­vice van Bol.com op het artikelt­je had gewezen, kri­jg ik een e-mail terug. Bol.com belooft er mee aan de slag te gaan, ze bedanken me voor de oplet­tend­heid en bieden me cadeaubon van maar­lief­st 5 euro als beloning! Blijk­baar neemt Bol.com de gebruik­erser­var­ing van hun site serieus. Mijn com­pli­menten!

Tech­no­rati: , ,