Play

Play Orig­i­nal­ly uploaded by Kaeru.

Terug in NL! Ben druk door de 1000+ foto’s heen aan het neuzen voor een def. “Indone­sia 2005”-set maar deze kon ik jul­lie niet onthouden. :-)

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.