Geslaagd!

Mijn broert­je is ges­laagd. Hij studeerde grafisch ontwer­pen aan de WDKA in Rot­ter­dam. Zijn twee afs­tudeer­pro­jecten zijn vet: 

  1. Een extreem min­i­male huis­sti­jl voor de Europeesche Unie, bestaande uit (bij­na) blan­co brief­pa­pi­er, envelop­pen, kaart­jes etc. en een grote bos sjablo­nen waarmee je de dragers zelf van invulling kan voorzien. Het paspoort geeft uit­leg over alle sjablo­nen. Mooi!
  2. Een samen met een studiegenoot ver­vaardigd mag­a­zine rond het the­ma “Rot­ter­dam Water­stad”, welke ver­vol­gens ver­scheurd is en in oran­je plas­tic bak­ste­nen in de Maas is gegooid. Van de actie hebben ze en video gemaakt, en is ver­slag gedaan in het Rot­ter­dams stadsnieuwsblad. 
Ties' afstudeerproject

Foto’s van de diplo­ma-uitreik­ing en het werk van Ties op Flickr.

Tech­no­rati: , ,

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.