Screens in train – again

Nou, ein­delijk die WiFi van de NS kun­nen testen. En hij werkt best aardig (op de spo­radis­che time out na). Gelijk een dilem­ma op Plazes. Hoe geo­t­ag je een bewe­gend object? Beet­je jam­mer dat ze het alleen niet voor elka­ar kri­j­gen de juiste reis­in­for­matie op de scher­men te kri­j­gen. Op weg naar Den Bosch is vol­gens de NS de vol­gende halte Ams­ter­dam Cen­traal, tot grote ver­war­ring van menig reiziger…

NStv testtrein