Hoog nodige update

Het blijkt dat alle MMS posts vanaf mijn Indo abo niet zijn aangekomen. :-( Daarom was het hier de laat­ste tijd zo angst­val­lig stil. De strekking van alles was: Bali en Lom­bok waren super. Lekker geluierd en van het heer­lijke kli­maat genoten. Nu heb ik net mijn eerste dag Tana Tora­ja in Sulawe­si er op zit­ten. Heel erg gaaf. De omgev­ing is prachtig, groen, groen, groen. De Tora­ja zijn 1 één van de weinige volken in Indone­sië die hun oude gebruiken hebben weten te behouden. Dat uit zich vooral in hoe ze hun dier­baren begraven; uitge­brei­de cer­e­monies waar heel veel buf­fels wor­den ges­lacht. De doden wor­den op bizarre manieren begraven te ruste gelegd: in gat­en in rotswan­den bijvoor­beeld. Van­daag hebben we wat dor­pen bezoch en graven bekeken. Mor­gen gaan we een begrave­nis bij­wo­nen. Ben benieuwd! Nu op weg naar een restau­rant voor wat lekker eten. We zijn hier nog twee nacht­en en vertrekken dan terug naar Makas­sar, waar we de vol­gende dag een vlieg­tu­ig naar Man­a­do pakken. Van daaruit gaan we direct met de boot naar Pulau Bunaken. Wat een erg mooi eiland moet zijn waar je geweldig kan snorke­len. Daar zit­ten we dan nog 4 nacht­en. Zin in!

Published by

Kars Alfrink

Kars is a designer, researcher and educator focused on emerging technologies, social progress and the built environment.

4 thoughts on “Hoog nodige update”

  1. MMS’­jes kwi­jt­ger­aakt? Gelukkig, ik was al bang dat je ECHT van je vakantie aan het geni­eten was en ver­geten was wat inter­net is… :P

  2. @Tom: ik ben heus wel aan het geni­eten van mn vakantie hoor! En inder­daad; het inter­net bestaat niet meer, joh. ;-)

    @Edgar: Plazes in elk intenet­café installeren is me iets teveel moeite. Ben al blij dat ze vri­jwel over­al Fire­fox hebben!

Comments are closed.